Informatie over Het Ondernemerspunt

Afgelopen week hebben wij regelmatig vragen gekregen m.b.t. Het Ondernemerspunt. De meeste vragen hebben betrekking op waarvoor Het Ondernemerspunt is en over de openingstijden. Met name over de vrijdagen aansluitend aan Open Coffee Dronten. Afgelopen vrijdag 13 mei was er Open Coffee Dronten, maar Het Ondernemerspunt bleek nog niet geopend.

Wij zijn op geen enkele manier betrokken bij Het Ondernemerspunt, maar hebben door de vragen die wij afgelopen week hebben ontvangen gemeend de informatie die bij ons bekend is te delen.

Het Ondernemerspunt is in tegenstelling tot wat de slogan suggereert niet alleen voor ondernemers, maar ook voor het onderwijs. Zij zijn ruim vertegenwoordigd en hebben zelfs een onderzoeks- en stagebureau opgericht. Hierdoor gaan het onderwijs en het bedrijfsleven nog nauwer samenwerken op het gebied van stages en onderzoeksvragen.

Wat is Het Ondernemerspunt?
Het Ondernemerspunt is opgericht om één plek te creëren waar (startende) ondernemers terecht kunnen voor informatie over alles wat met ondernemen te maken heeft. Het onderwijs kan hier terecht voor de verbinding met het bedrijfsleven in de brede zin van het woord. Kortom het is een plek waar het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid samenkomen.

Waarvoor kunt u terecht bij Het Ondernemerspunt?
U kunt bij Het Ondernemerspunt terecht voor alle informatie met betrekking tot ondernemen. Of het nu gaat om regelgeving vanuit de (lokale) overheid, financiële vraagstukken, huisvesting, juridische vragen, (lokale) belastingen, verzekeringen, enz. Ook informatie over of uit de OndernemersVereniging De Driehoek en de winkeliersverenigingen is hier te verkrijgen.

Het onderwijs is vertegenwoordigd om het bedrijfsleven van dienst te kunnen zijn met hun kennis en met stagiairs die een stageplek zoeken. Doordat het onderwijs hierin vertegenwoordigd is wordt de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs verstevigd.

Naast voorgenoemde zaken kunt u bij Het Ondernemerspunt ook terecht om te netwerken en voor het delen van kennis. U kunt er zelfs gebruikmaken van een werkplek of een betaalbare werkruimte huren.

Vrijwilligers
Het Ondernemerspunt wordt bemand door vrijwilligers. Zij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mochten zij het antwoord op uw vraag niet weten spelen zij die door naar een specialist of zij verwijzen u door naar een specialist. De vrijwilligers zijn overwegend (oud) ondernemers die veel ervaring hebben opgedaan tijdens het ondernemerschap en die ervaringen graag inzetten om andere (startende) ondernemers van dienst te zijn.

Locatie en openingstijden
De fysieke locatie waar Het Ondernemerspunt is gevestigd is op het Serviceplein in De Meerpaal.

Adres
De Meerpaal
De Rede 80
8251 EX Dronten

Openingstijden
Elke woensdagavond tussen 19.00 uur – 20.30 uur.
Het specialistische spreekuur vindt plaats op elke laatste woensdag van de maand tussen 19.00 uur – 20.30 uur.

Vrijdagochtend aansluitend aan Open Coffee Dronten tussen 10.30 uur – 12.00 uur. Klik voor alle data van Open Coffee Dronten hier.

Online kunt u 24 uur Het Ondernemerspunt bezoeken op de website Dronterland.nl.